Santander office

Santander: een internationale groep met wereldfaam

Van kleine Spaanse bank tot florerende internationale groep met wereldfaam, Santander groeide uit van een bescheiden Spaanse bank tot een van de grootste bankinstellingen in de eurozone. En meer dan dat: vandaag de dag is Santander als financiële groep wereldwijd actief.

18/12/2023 - 4 minuten

Santander: van kleine Spaanse bank tot florerende internationale groep met wereldfaam

Banco Santander zag het levenslicht in 1857, in een klein dorpje in het noorden van Spanje. De bank bouwde sindsdien gestaag aan een stabiel commercieel model. Tegenwoordig investeert Santander intensief in technologie en innovatie. Maatschappelijk verantwoord bankieren is voor de bank heel belangrijk. Santander steunt daarvoor op de middelen van de groep om zijn plaatselijke filialen te versterken. 

De pijlers van het succes

Zo betekenen de sterktes en de plannen van de groep Santander heel wat voor Nederland. In ons land gaat er bij de naam Santander misschien niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen. In Spanje staat Santander echter bekend als een alomtegenwoordige financiële instelling, die sinds zijn oprichting succesvol is blijven groeien en evolueren. 

Het succes van Santander steunt op drie pijlers: 

- Een klantgerichte aanpak. 

- Een selectie van specifieke lokale markten waarbij Santander er alles aan doet om zijn positie als marktleider te verstevigen.

- De diversiteit in activiteiten en geografische spreiding. 

Naast die drie pijlers zijn ook de ervaring van de groep en haar wereldwijde aanwezigheid belangrijke troeven. Zo realiseert Santander aanzienlijke inkomsten en een stabiele en voorspelbare groei. De bank is daardoor beter bewapend tegen periodes waarin de economie het minder goed doet.

Bouwen aan de toekomst

Santander neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De bank lanceerde daarom een ambitieus toekomstplan voor de middellange termijn, dat op drie pijlers steunt:

- De groep herschikt zijn organisatorische structuur om meer samenhang te brengen tussen drie strategische regio's: Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Op die manier verlopen ook de technologische investeringen, het delen van kosten, de uitwisseling van knowhow en de implementatie van beslissingen een stuk sneller.

- De keuze van markten is altijd al één van de belangrijkste sleutels geweest voor het succes van Santander. Dankzij zijn lange, visionaire ervaring optimaliseert de groep continu de toewijzing van kapitaal. Door in te zetten op meer rendabele regio’s of sectoren, via prijsherzieningen en een geoptimaliseerd beheer, neemt de rendabiliteit van de groep toe. Dat leidt uiteraard tot hogere opbrengsten van kapitaal. 

- Ten slotte zet de groep in op de digitalisering en de ontwikkeling van een wereldwijd Santander-platform. De bank zet verder in op digitale transformatie om de behoeften van klanten in te vullen. Santander bouwt aan een bank die zijn verantwoordelijkheid neemt en op alle vlakken operationeel uitblinkt, om zo de klanten een optimale klantervaring te bieden.

Internationale erkenning

Euromoney riep Santander uit tot beste bank ter wereld op het vlak van diversiteit en inclusie. Lees hier meer over de Santander als uitmuntende werkgever.

Santander bouwt aan zijn groeiplan zonder zijn kernwaarden op te geven, en blijft zo wereldwijd mensen en bedrijven helpen om te groeien. Hier lees je meer over de visie, missie en waarden van Santander.