Een hoge rente

Hoe wordt uw spaarrente bepaald?

Als uw geld op een spaarrekening blijft staan, dan ontvangt u een opbrengst: de rente

De spaarrente op spaarrekeningen
De spaarrente op spaarrekeningen

Hoe wordt uw spaarrente bepaald?

De rente resulteert in een dagelijkse opbrengst van uw spaargeld. Voor elk bedrag op uw spaarrekening ontvangt u een rente. Die rente is steeds uitgedrukt in procenten “%” per jaar. Uw rente wordt maandelijks uitbetaald op uw spaarrekening.

Een instelbare rente

De rente mag door de bank op elk moment worden aangepast. De klant wordt hiervan uiteraard steeds op de hoogte gebracht.